mattieklund.fi
Matti Eklund Oy | PL 148 Kerava | Käyntiosoite: Kauppakaari 13 A 2. krs 04200 Kerava

Marit Sivén (ent. Laurinkoski)

Rakennusmestari

Pätevyydet

 • Asumisterveysasiantuntija  (RTA) VTT –C-21579-26-15
 • Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja 2005 alkaen
  Erikoisala:
  3.1. Rakennustyö yleensä, Home- ja lahovauriot
  20 Kiinteistöjen kuntotarkastukset
 • Asuntokaupan kuntotarkastajan tutkinto (AKK) 16.6.2001
 • FISE Oy:n myöntämä Pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan pätevyys 2004
 • FISE Oy:n myöntämä Talonrakennustyön rakennusvalvojan pätevyys 2007
 • FISE Oy:n myöntämä Asuntokaupankuntotarkastaja AKK pätevyys 2011

Koulutus

 • Ylioppilas v.1986
 • Rakennustekniikan opisto/rakennuspiirtäjä vv. 1986-87
 • Helsingin Tekninen koulu, rakennusmestari v. 1990

Työkokemus

Rakennustoimisto Nousiainen Oy Kerava (1990-1998)

 • Nuorempi mestari vv. 1990-1992
 • Vastaava mestari vv. 1992-1998 uudis- ja saneerauskohteisssa
 • Tarjouslaskentaa uudis- ja saneerauskohteissa

Matti Eklund Oy (1998 alkaen, osakas 2006, toimitusjohtaja 2007)

 • Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten korjaustyön suunnittelua, rakennuttamistehtäviä ja valvontaa
 • Kiinteistöjen ja asuntojen kuntotarkastuksia
 • Asuntokaupan kuntotarkastuksia
 • Teknisenä asiantuntijana HTT Matti Eklundin suorittamissa kauppakamarin
  tavarantarkastuksissa vv. 1998-2005 (yhteensä 85 kpl)
 • Tavarantarkastuksia vuodesta 2005
 • Asiantuntijakatselmuksia ja -lausuntoja, pääosin aiheina ovat olleet kosteus- ja homevauriot sekä rakentamisen laadun arviointi

Vuosittain tehdyt asiantuntijaselvitykset

 • v. 1999 84 kpl
 • v. 2000 (äitiyslomalla)
 • v. 2001 82 kpl
 • v. 2002 54 kpl
 • v. 2003 69 kpl
 • v. 2004 67 kpl
 • v. 2005 52 kpl
 • v. 2006 64 kpl
 • v. 2007 64 kpl
 • v. 2008 63 kpl
 • v. 2009 70 kpl
 • v. 2010 64 kpl
 • v. 2011 60 kpl
 • v. 2012 60 kpl
 • v. 2013 46 kpl
 • v. 2014 54 kpl

Lisäkoulutukset

 • Terveellisen rakennuksen aakkoset-luentosarja, 5 jaksoa, Allergia- ja astmaliitto 1998
 • Kosteusvaurioiden korjaaminen- RTC korjausrakentamisen Palvelukeskus Oy:n seminaari 1998
 • Kosteustekninen suunnittelu RYL- 2000 mukaan, Rakennustieto Oy 1998
 • Talorakennuksen rakennusurakkasopimukset YSE 1998 ympäristössä, 1999
 • Tunnistatko homeen ja lahovauriot sekä niihin johtavat syyt, VTT Rakennustekniikan seminaari, 1999
 • Asuntokauppaseminaari, RTK-Fakta Oy, 2000
 • Kuntotutkimuksen tilaaminen ja hyödyntäminen, Kiinteistöalan tutkimuskeskus, 1999
 • Kuntoarvioitsijoiden neuvottelupäivät, Kiinteistöalan koulutuskeskus, 1999
 • Kosteustekninen suunnittelu ja märkätilojen rakenteet, Rakennustieto Oy, 2001
 • YTM:n mukaisen tarkastusraportin laatiminen, täydennyskurssi
 • AKK-asuntokaupan kuntotarkastajille, Kiinteistöalan koulutuskeskus, 2002
 • Lattioiden ja kellariseinien kosteusongelmat, Kiinteistöalan koulutuskeskus, 2002
 • YSE-98-koulutus Rakennusmestarit – ja insinöörit AMK RKL ry ja rakennusinsinööriliitto RIL ry, 2003
 • Kuntoarvioijien ja asuntokaupan kuntotarkastajien ajankohtaispäivä, 2006
 • Vastuu rakennusteknisistä virheistä asunto- ja kiinteistökaupassa, Lakimiesliiton koulutus, 2006
 • Osallistunut RKL-Palvelut Oy:n järjestämille valvojien ja LVI-asiantuntijoiden yhteistyö- ja neuvottelupäiville vv. 1999, 2001, 2003-2006 ja 2008
 • Rakennusvalvojan pätevyyskoulutus , RKL-Palvelut Oy, 2007
 • ”Asuntokauppalaki ja asuntojen uudstuotanto” – koulutusohjelma, Rakenusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
 • Keskuskauppakamarin HTT-koulutustilaisuudet vv. 2005-2010
 • Rateko: Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikointiin valmentava koulutus 2009
 • Ympäristö- ja Terveyslehden sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä järjestämä ”Asumisterveyskoulutus”, 2009
 • RIL (Rakennusinsinööriliitto ry): ”Valvojan vastuut” – koulutuspäivä, helmikuu 2010
 • Lakimiesliiton koulutus: ”Uusi asunto-osakeyhtiö laki”
 • Sisäilmapäivät 2011
 • Asuntokaupan kuntotarkastajien (AKK) päivityskoulutusta 2010 ja 2011, Kiinko Oy.
 • Kosteusvaurioiden korjaus ”Koko” – kurssi, 2011 (8- opintopäivää), Kiinko Oy.

Luennoitsijana koulutustilaisuksissa

 • ”Toteutuksen vaihtoehdot” Helsingin Ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan koulutusohjelmaan kuuluvassa osassa ”Pientalohankkeen läpivienti, (marraskuu 2000, 3 h )
 • ”Toteutuksen vaihtoehdot, toteutus ja valvonta”, 3 h ja ” Valmistuva pientalo ja asuminen alkaa”, 3 h, Helsingin Rakennusmestariyhdistyksen järjestämä pientalovastaavan pätevöitymiskurssi, 2001
 • ”Rakentamisen laatu”, Rakennuttajan pätevöitymiskouluts RAP 18, 2007

Kuva: Nina Sivén