Pätevyydet

 • Rakennusterveysasiantuntija VTT-C-21579-26-15.
 • Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja 2005 alkaen
  Erikoisala: 3.1 Rakennustyö yleensä; Home- ja lahovauriot ja 20. kiinteistöjen kuntotarkastukset
 • FISE Oy:n myöntämä Pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan pätevyys 2004 (vanhentunut)
 • FISE Oy:n myöntämä Talonrakennustyön rakennusvalvojan pätevyys 2007.
 • FISE Oy:n myöntämä Asuntokaupankuntotarkastaja AKK pätevyys 2011 (vanhentunut).

Koulutus

 • Ylioppilas v.1986
 • Rakennustekniikan opisto/rakennuspiirtäjä vv. 1986-87
 • Helsingin Tekninen koulu, rakennusmestari v. 1990
 • Rakennusterveysasiantuntija 2015

Työkokemus

Rakennustoimisto Nousiainen Oy Kerava (1990-1998)

 • Nuorempi mestari vv. 1990-1992,vastaava mestari vv. 1992-1998 sekä tarjouslaskentaa uudis- ja saneerauskohteissa.

Matti Eklund Oy (1998- osakas vuodesta 2006, toimitusjohtaja vuodesta 2007, pääomistaja vuodesta 2009)

 • Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten korjaustöiden suunnittelua, rakennuttamistehtäviä ja valvontaa.
 • Kiinteistöjen ja asuntojen kuntotarkastuksia ja kuntotutkimuksia.
 • Asuntokaupan kuntotarkastuksia.
 • Teknisenä asiantuntijana HTT Matti Eklundin suorittamissa kauppakamarin tavarantarkastuksissa vuosina 1998-2005 yhteensä 85 kpl.
 • Tavarantarkastuksia vuodesta 2005.
 • Asiantuntijakatselmuksia ja -lausuntoja, pääosin aiheina ovat olleet kosteus- ja homevauriot sekä rakentamisen laadun arviointi.

Vuosittain tehdyt asiantuntijaselvitykset

 • v. 1999 84 kpl
 • v. 2000 (äitiyslomalla)
 • v. 2001 82 kpl
 • v. 2002 54 kpl
 • v. 2003 69 kpl
 • v. 2004 67 kpl
 • v. 2005 52 kpl
 • v. 2006 64 kpl
 • v. 2007 64 kpl
 • v. 2008 63 kpl
 • v. 2009 70 kpl
 • v. 2010 64 kpl
 • v. 2011 60 kpl
 • v. 2012 60 kpl
 • v. 2013 46 kpl
 • v. 2014 54 kpl
 • v 2015 40 kpl
 • v. 2016 70 kpl
 • v. 2017 75 kpl
 • v. 2018 65 kpl
 • v. 2019 97 kpl
 • v. 2020 55 kpl
 • v. 2021 48 kpl
 • v. 2022 48 kpl
 • v. 2023 55 kpl

Ennen vuotta 2000 olen osallistunut lukuisiin Kiinteistöliiton-, Rakennusmestarien keskusliiton- ja Insinööriliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Aiheet ovat olleet pääasiassa kosteus- ja homevaurioiden sekä rakennusfysiikkaan liittyviä.

Vuodesta 2000 lisäkoulutukset

 • Kiinteistöliiton järjestämä asuntokaupan kuntotarkastaja AKK pätevöitymiskoulutus 2001
 • ”Kosteustekninen suunnittelu ja märkätilojen rakenteet” Rakennustieto Oy 2001
 • Täydennyskurssi AKK asuntokaupan kuntotarkastajille ”YTM:n mukaisen tarkastusraportin laatiminen”, Kiinteistöalan koulutuskeskus, 2002.
 • ”Lattioiden ja kellariseinien kosteusongelmat” Kiinteistöalan koulutuskeskus 2002
 • Rakennustyömaan viranomaisvalvonta ja valvontayhteistyö” Kiinteistöalan koulutuskeskus 2003
 • ”YSE 98- koulutus” Rakennusmestarit – ja insinöörit AMK RKL r.y ja Rakennusinsinööriliitto RIL r.y 2003.
 • Kuntoarvioijien ja asuntokaupan kuntotarkastajien ajankohtaispäivä 2005 ja 2006.
 • ”Vastuu rakennusteknisistä virheistä asunto- ja kiinteistökaupassa” Lakimiesliiton koulutus 2006
 • Osallistunut RKL- Palvelut Oy:n järjestämillä Valvojien ja LVI-asiantuntijoiden yhteistyö- ja neuvottelupäiville vuosina 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 ja 2008, 2010 ja 2011.
 • Rakennusvalvojan pätevyyskoulutus keväällä 2007, RKL -Palvelut Oy.
 • ”Asuntokauppalaki ja asuntojen uudistuotanto”-koulutusohjelma, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL r.y.
 • Keskuskauppakamarin HTT- koulutustilaisuudet vuosina 2005-2018.
 • Rateko: Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikointiin valmentava koulutus 2009.
 • Ympäristö- ja Terveyslehden ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä järjestämä ”Asumisterveyskoulutus”, 2009.
 • RIL (Rakennusinsinööriliitto r.y): ”Valvojan vastuut” koulutuspäivä, helmikuu 2010.
 • Lakimiesliiton koulutus: ”Uusi asunto-osakeyhtiö laki”
 • Sisäilmapäivät 2011.
 • Asuntokaupan kuntotarkastajien (AKK) päivityskoulutusta 2010 ja 2011, Kiinko Oy.
 • Kosteusvaurioiden korjaus ”Koko” – kurssi, 2011 (8- opintopäivää), Kiinko Oy.
 • Kosteus- ja hometalkoot koulutustilaisuuksiin osallistuminen vuosina 2010-2013.
 • Rakennusterveysasiantuntijakoulutus 2014-2015 (Rateko).

Luennoitsijana koulutustilaisuksissa

 • ”Toteutuksen vaihtoehdot” Helsingin Ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan koulutusohjelmaan kuuluvassa osassa ”Pientalohankkeen läpivienti, (marraskuu 2000, 3 h )
 • ”Toteutuksen vaihtoehdot, toteutus ja valvonta”, 3 h ja ” Valmistuva pientalo ja asuminen alkaa”, 3 h, Helsingin Rakennusmestariyhdistyksen järjestämä pientalovastaavan pätevöitymiskurssi, 2001
 • ”Rakentamisen laatu”, Rakennuttajan pätevöitymiskouluts RAP 18, 2007

Muut

 • Vuoden rakennusmestaripalkinto 2023