mattieklund.fi
Matti Eklund Oy | PL 148 Kerava | Käyntiosoite: Kauppakaari 13 A 2. krs 04200 Kerava

Matti Eklund

Rakennusmestari

Valmistunut v. 1967, työskennellyt rakennusalalla vuodesta 1957. Itsenäisenä yrittäjänä vuodesta 1968 (projektinjohtourakointia, rakennustöiden valvontaa, rakennuttamistehtäviä, rakennusalan asiantuntijatehtäviä ja luentoja rakennusalalalla työskenteleville).

Helsingin kauppakamarinhyväksymä tavarantarkastaja 1985-2011 (tavarantarkastustoimeksiantoja yli 1000, joista 70% kosteusvauriokohteita).
Muita asiantuntijakatselmuskia ja- lausuntoja vuodesta 1985 n. 1500 (toimeksiantoja yhteensä n. 2500). Toimeksiannoista n. kolmasosa on käsitellyt rakennushankken kustannuksia. Kustannuserimielisyydet ovat vaihdellet 10.000 eurosta 2 milj. euroon. Toimeksiannoista n.kolmannes on johtanut oikeuskäsittelyyn, jolloin asiantuntijalausunto on vahvistettu oikeudessa.

 • Asuntokaupan kuntotarkastajan tutkinto AKK 2001
 • Kauppakamarin tavarantarkastajien edustajana asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin valmistelussa vv. 1996 ja 2006-2007
 • Rakennusmestarien Keskusliiton (RKL) raadin (perust. 1995) asiantuntijajäsen
 • Lukuisia asiantuntijahaastatteluja tiedotusvälineissä.

Asiantuntijaluentoja mm. seuraavista aiheista

Rakennustyön laadusta

 • Rakennustyön laatuvaatimukset uudisrakennustuotannossa
 • Lattioiden tasaisuus- ja vaakasuoruusvaatimukset
 • Rakennusvirheet ja niiden toteaminen
 • Uudiskohteen vuositakuu- ja korjaustyöt käytännössä
 • Pääurakoitsijan yhteensovittamisongelmat eri osapuolten välillä peruskorjauskohteessa valvojan näkökulmasta tarkasteltuna
 • Asuntokauppalain edellyttämän tarkkailijan tehtävät käytännössä

Kuntotarkastuksista

 • Asunnon osto-/myyntikatselmus
 • Kuntotarkastuksen merkitys käytännössä
 • Kuntotarkastajan vastuu

Tavarantarkastuksesta

 • Tavarantarkastus käytännössä
 • Mitä tavarantarkastuskertomukselta odotetaan
 • Asiantuntijatodistajana oikeudenkäynnissä
 • Merkittäviä oikeuden ratkaisuja asuntokauppariidoissa
 • Hyvä tavarantarkastustapa

Kosteusvaurioista

 • Home- ja lahovauriot
 • Kosteusvaurioiden ennalta ehkäiseminen
 • Kosteus-ja homevaurioiden välttäminen ja korjaaminen
 • Kosteus- ja homevauriot ja niiden korjaus
 • Kosteusvaurion korjaaminen- käytännön kokemuksia
 • Vaativa homekorjaus

Muuta

 • Kuljetukset ja asennukset, luentoja AA- vaatimusluokan elementtityönjohtajien ja – suunnittelijoiden pätevöitymiskoulutuksen kursseilla vv. 1982-2003
 • Pääsuunnittelijan ja vastaavan mestarin vastuu pientalotuotannossa

Huomionosoituksia

 • Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkki rakennusalalla tehdystä työstä, 6.12.2000
 • Suomen Yrittäjien timanttiristi, 2003 (yrittäjänä 30 vuotta)
 • Sijoitus loppusarjaan Sammon Turvallisuuspalkinto 1997 ”Rakennusten kosteusvauriot ja niiden torjunta” (palkinnon hakijoita 917, loppusarjaan pääseitä 27). Lainaus palkintolautakunnan yhteenvedosta: ”Pitkäaikainen työskentely rakennusten kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi kouluttajana, asiantuntijana sekä korjaustöiden suunnittelijana ja valvojana.”
 • Vuoden rakennusmestari 2003
 • Tavarantarkastajayhdistys ry:n kultainen ansiomerkki 2007.
 • Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n standardi 2009

Kuva: Nina Sivén